รู้ใจ ประกันภัย No Further a Mystery

หลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้

ทำให้มีทางเลือกในการใช้พลังงานมากขึ้น และช่วยประหยัดค่าน้ำมันมากขึ้น ขับไปเจอรถติดนาน ๆ ก็ไม่ต้องกลัวค่าน้ำมันจะบานปลายอีกแล้ว แถมเบาะยังกว้างขวางคนซ้อนนั่งสบายด้วย

"Untuk memenuhi visi kami, Roojai didukung oleh sistem Teknologi dan Informasi inside yang kuat, seluruh pengoperasian dari awal hingga akhir berjalan dalam satu platform yang hanya dapat diakses dan dimiliki oleh Rooja guna memberikan jenis asuransi yang berbeda. Kami yakin, Roojai akan memberikan inovasi baru bagi para pengguna asuransi," tutup Mathieu.

เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ

สำเนาหนังสือรับรองการตายของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนา

ส่งเอกสารและหลักฐานมาที่รู้ใจ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เราจะตรวจสอบและพิจารณาการเคลมประกัน โดยอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ค่าสินไหมทดแทน ที่บริษัทประกันจ่ายแทนท่าน กรณีที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

เรียกค่าเลี้ยงดูบุตร จากคู่สมรส (ขั้นตอนอย่างง่าย)

สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง

Efficiency cookies are used to be aware of and review the key overall performance indexes of the website which assists in providing an even better user expertise to the people.

Nasabah juga bebas memilih pertanggungan yang sesuai hanya dengan beberapa klik. Keunikan lainya, dengan adanya sistem penawaran secara on the website internet, nasabah tidak perlu memberikan detil pribadi apapun, sehingga nasabah dapat bebas memilih pertanggungan dengan mudah dengan nyaman.

ประกันโรคร้ายแรง เลือกแผนประกันโรคร้ายแรง

สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้ขับขณะเกิดอุบัติเหตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *